ENERGIES RENOVABLES

Instal.lacions Eloi desenvolupem solucions a mida al camp de l'energia solar, geotèrmica i la biomassa.

L'energia renovable és l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inexhauribles, és una energia neta, gairebé no fan malbé el medi ambient. Nosaltres desenvolupem solucions a mida al camp de l'energia solar, geotèrmica i la biomassa.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Consisteix en recollir l’energia del sol mitjançant panells de cèl·lules solars i convertir-la en calor el qual pot destinar-se a satisfer nombroses necessitats.

Per exemple, es pot obtenir aigua calenta per a consum domèstic o industrial, o bé per donar calefacció a llars, hotels, col·legis o fàbriques. Amb aquesta mena d’energia se’n podria reduir més del 25% del consum d’energia convencional en habitatges . 

ENERGIA GEOTÈRMICA

L’energia geotèrmica és aquella energia que pot obtenir-se mitjançant l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra.

És una energia inesgotable i renovable basada en l’energia de l’interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA

L’energia solar fotovoltàica és la transformació directa de la radiació solar en electricitat. És una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. És la tercera font d’energia renovable més important.

Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d’edificis existents.

Instal.lacions Eloi preparem la teva llar, empresa o hotel amb panells fotovoltaics per tal d’aprofitar tota la radiació solar.

BIOMASSA

 La biomassa és la utilització de la matèria orgànica com a font energètica, per ser el combustible tant a calderes com a estufes. Són eficaços, fiables i fàcils d’usar. Per a una més gran eficàcia i un òptim estalvi d’energia.

La biomassa forestal de tipus com la llenya o els pèl.lets són alguns exemples molt utilizats en l’actualitat

Copyright © 2018 – Eloi Sánchez. Tots els drets reservats.